Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Digitaliseringen av offentlig sektor oppleves som en gordisk knute. Mange regjeringer har prøvd uten å lykkes. Dagens regjering ønsker å fornye, forenkle og forbedre. Men det store omstillingsbehovet har vært utsatt grunnet solid økonomi og en offentlig sektor i vekst. Dårligere fremtidsutsikter gir ofte gode anledninger. Nå har vi en slik mulighet, og jeg tror små og mellomstore bedrifter er nøkkelen for å få det til.

Fortsett lesing »

Reklamer

Som ventet har tilbakemeldingene vært av en blandet karakter etter kommentar i Aftenposten. De mest håpløse og useriøse klarer jeg ikke å forholde meg til. Enkelte burde vurdere å skifte hobby fra ytring til noe annet når en ikke engang evner å kalibrere det kontekstuelle siktet når man kommenterer på nettet. De svarer på alle andre tema enn det man faktisk skriver om. Jeg får håpe de i det minste får utløp for noe aggresjon. 🙂

Men, jeg har også fått god saklig uenighet, og det liker jeg! Jeg har alltid ment at det interessante skjer i spenningsfeltet mellom ulikhet/uenighet og ikke likhet/enighet.

Samtidig har jeg blitt utfordret til en del III for å reflektere rundt «anonymitet», derfor denne teksten. Jeg vil også benytte anledningen til å avklare en del misforståelser med mitt forslag i Aftenposten kommentaren.

Det er bortkastet tid å lese denne teksten om du mener at ytringsfrihet er lik anonymitet. En slik tilnærming er snever, for meg er ytringsfrihet så mye mer.

Fortsett lesing »

Jeg har fått en del kommentarer etter mitt innlegg i Aftenposten fredag 12. februar. I de mottatte kommentarer er det én vesentlig misforståelse, og jeg vil gjerne benytte anledningen til å presisere min holdning.

Fortsett lesing »

I diskusjonen med Lars Gule i TV2/Nyhetskanalen glemte jeg helt å nevne et poeng. Jeg er langt på vei enig med Lars Gule med hensyn til at man ikke skal gi radikalistene unødig reklameplakat gjennom media. Det er mulig at Gules utsagn bygger på premissen om at det er de tradisjonelle mediene som aviser, TV, magasiner etc som er meningsdannende. Jeg tror ikke det er tilfellet. Digitale medier som YouTube, blogger, diskusjonsfora, lukkede forum, Facebook, Twitter etc er nok mer meningsdannende for de radikale miljøene. Dessuten så tror jeg ikke de er frekventerte brukere eller lesere av de tradisjonelle mediene.

På lik linje er det ikke gitt av vi alle ferdes i det digitale rommet. Fordelen med at man eksponerer de radikale miljøene i tradisjonelle medier er at man løfter det opp og vi alle har en mulighet til å komme med kritiske motargumenter på det de hevder. På samme måte må vi være tilstede på nettets mørke krinkler og kroker. De samme kritiske røstene må gjøre seg gjeldende på disse arenaer.

Dette innlegget ble trykket i Aftenposten 7. oktober 2006

HAR STÅTT STILLE. Middelmådige innvandrerrepresentanter har stått stille i ti år. Tiden er inne for å innrømme at vi har et problem. Og at vi ikke selv makter å finne veien ut av labyrinten.
Fortsett lesing »

Denne kronikken ble publisert i Aftenposten 19. desember 2006

PAKISTANSK HARAKIRI. Å oppfordre en muslimsk homofil med pakistansk bakgrunn til å komme ut av skapet, er det samme som å be ham om å gjøre harakiri.

Fortsett lesing »

«Hvorfor går utilregnelig syke fritt rundt når de kan skade andre?» spør Sara Kahsay i Aftenposten (1.3). Bakgrunnen er hennes historie der hun ble overfalt bakfra av en psykisk syk man. Hun ble sparket i hodet og tråkket på så skallen knuste. Det var vel kjent at gjerningsmannen var alvorlig psykisk syk, men han gikk fritt rundt.