Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for februar, 2008

Skinasjonen Norge gjør ikke terskelen lavere for å prøve skisporet for første gang ved slå seg selv på brystet og feire sin fortreffelige skihistorie.

Noe skjer med oss tilreisende til Norge når en til stadighet hører at nordmenn er født med ski på bena. Ønsket er nok at skigåing skal være inkluderende, men effekten blir at begrepet gjør skigåing ekskluderende.

(mer…)

Reklamer

Read Full Post »

ISO/IEC 29500 (Open XML) er i Ballot Resolution Meeting (BRM) fase. Dette er den fasen der alle land som har stemt 2. september 2007 kan delta på. Det er satt av en hel uke til diskusjon og man beslutter fortløpende ulike resolusjoner som angår Open XML som en ISO-standard.

(mer…)

Read Full Post »

Neste uke holdes Ballot Resolution Meeting (BRM) i Geneve. Det er totalt 120 deltakere fra de ulike ISO-land som treffes for å diskutere hvordan ECMA har besvart deres kommentarer til ISO/IEC 29500 (Open XML). Fra Norge deltar Bjørnhild Sæterøy (leder for delegasjonen), Erlend Øverby, Knut Tungland og undertegende. Steve Pepper måtte dessverre melde forfall.

(mer…)

Read Full Post »

Motstanderne av ISO/IEC DIS 29500 (Open XML) har vært ganske ensporet i sin kritikk. De har ikke klart å se mulighetene som vil oppstå med og rundt Open XML som en ISO-standard. Alle som har vært pro-Open XML har mer eller mindre blitt stemplet som kjøpt-og-betalt av Microsoft. Derfor er det gledelig å se at én fra ODF-leiren ønsker Open XML velkommen.

I have seen some attacks on OpenXML saying it is not an «open» standard. I am quite puzzled by those attacks and think that OpenXML makes the case for open development of standards.

(mer…)

Read Full Post »

Statsråd Heidi Grande Røys i Fornying- og administrasjonsdepartementet (FAD) besluttet 19. desember 2007 at ISO/IEC 26300 (ODF) skulle være obligatorisk dokumentstandard på statlige nettsider. Dette gjelder for dokumenter som er ment til å endre av brukerne. Hele prosessen virker for meg en tanke surrealistisk og hastverksarbeid.

(mer…)

Read Full Post »

ISO/IEC DIS 29500 (Open XML) motstanderne har gjort et stort nummer ut av at et Open XML-dokument kan inneholde binærdata om printerinformasjon. Inntil printerprodusentene enes om en XML-basert standard for printeroppsett så har vi ikke annet valgt enn å lagre denne informasjonen i XML-dokumentene med Base64-koding.

Open XMLs måte å håndtere dette på er ikke ulikt måten ODF lagrer denne informasjonen. Dette synes å ha gått kritikerne av Open XML hus forbi. 

(mer…)

Read Full Post »

Martin Bekkelund ønsket å teste ut «påstanden»: Kan Microsoft Office 2007 .docx-filer leses av Apple sine produkter. Han mener dessuten at Microsoft Office 2007 lager en .docx-fil som ikke er i henhold til ECMA 376/ISO DIS 29500-standarden (Open XML). Det paradoksale er at han velger å bruke NeoOffice til å generere en .docx-fil, og ikke Microsoft Office 2007. Litt rart i seg selv når det er Microsoft Office 2007 han ønsker å teste og ikke NeoOffice. Selv om han ikke skulle ha Microsoft Office 2007 på en PC så er det den minste sak å få tilgang til filer laget av Microsoft Office 2007. Allerede i starten faller premissene for hans test fra hverandre.

(mer…)

Read Full Post »

Older Posts »