Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for november, 2012

I diskusjonen med Lars Gule i TV2/Nyhetskanalen glemte jeg helt å nevne et poeng. Jeg er langt på vei enig med Lars Gule med hensyn til at man ikke skal gi radikalistene unødig reklameplakat gjennom media. Det er mulig at Gules utsagn bygger på premissen om at det er de tradisjonelle mediene som aviser, TV, magasiner etc som er meningsdannende. Jeg tror ikke det er tilfellet. Digitale medier som YouTube, blogger, diskusjonsfora, lukkede forum, Facebook, Twitter etc er nok mer meningsdannende for de radikale miljøene. Dessuten så tror jeg ikke de er frekventerte brukere eller lesere av de tradisjonelle mediene.

På lik linje er det ikke gitt av vi alle ferdes i det digitale rommet. Fordelen med at man eksponerer de radikale miljøene i tradisjonelle medier er at man løfter det opp og vi alle har en mulighet til å komme med kritiske motargumenter på det de hevder. På samme måte må vi være tilstede på nettets mørke krinkler og kroker. De samme kritiske røstene må gjøre seg gjeldende på disse arenaer.

Reklamer

Read Full Post »