Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for februar, 2016

Digitaliseringen av offentlig sektor oppleves som en gordisk knute. Mange regjeringer har prøvd uten å lykkes. Dagens regjering ønsker å fornye, forenkle og forbedre. Men det store omstillingsbehovet har vært utsatt grunnet solid økonomi og en offentlig sektor i vekst. Dårligere fremtidsutsikter gir ofte gode anledninger. Nå har vi en slik mulighet, og jeg tror små og mellomstore bedrifter er nøkkelen for å få det til.

(mer…)

Reklamer

Read Full Post »

Som ventet har tilbakemeldingene vært av en blandet karakter etter kommentar i Aftenposten. De mest håpløse og useriøse klarer jeg ikke å forholde meg til. Enkelte burde vurdere å skifte hobby fra ytring til noe annet når en ikke engang evner å kalibrere det kontekstuelle siktet når man kommenterer på nettet. De svarer på alle andre tema enn det man faktisk skriver om. Jeg får håpe de i det minste får utløp for noe aggresjon. 🙂

Men, jeg har også fått god saklig uenighet, og det liker jeg! Jeg har alltid ment at det interessante skjer i spenningsfeltet mellom ulikhet/uenighet og ikke likhet/enighet.

Samtidig har jeg blitt utfordret til en del III for å reflektere rundt «anonymitet», derfor denne teksten. Jeg vil også benytte anledningen til å avklare en del misforståelser med mitt forslag i Aftenposten kommentaren.

Det er bortkastet tid å lese denne teksten om du mener at ytringsfrihet er lik anonymitet. En slik tilnærming er snever, for meg er ytringsfrihet så mye mer.

(mer…)

Read Full Post »

Jeg har fått en del kommentarer etter mitt innlegg i Aftenposten fredag 12. februar. I de mottatte kommentarer er det én vesentlig misforståelse, og jeg vil gjerne benytte anledningen til å presisere min holdning.

(mer…)

Read Full Post »