Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Teknologi’ Category

Digitaliseringen av offentlig sektor oppleves som en gordisk knute. Mange regjeringer har prøvd uten å lykkes. Dagens regjering ønsker å fornye, forenkle og forbedre. Men det store omstillingsbehovet har vært utsatt grunnet solid økonomi og en offentlig sektor i vekst. Dårligere fremtidsutsikter gir ofte gode anledninger. Nå har vi en slik mulighet, og jeg tror små og mellomstore bedrifter er nøkkelen for å få det til.

(mer…)

Reklamer

Read Full Post »

Det har vært mange løse påstander om ISO-prosessen rundt ISO/IEC 29500 (Open XML). Disse har nå ISO besvart med et FAQ-dokument.

Spørsmålene de har besvart:

Dette er nyttig informasjon for alle som har vært kritiske til ISO-prosessen av Open XML.

Read Full Post »

Debatten om Open XML og ODF bør dreies til å handle om hvordan de to dokumentformatene best skal fungere sammen.

Håkon Wium Lie hadde et innlegg i Dagbladet (14.4) og det er et velkjent knep å ta mannen i stedet for ballen når en er gått tom for saklige argumenter. Siden Håkon Wium Lie har gjort det til en vane å komme med insinuasjoner og tomme anklager overfor Microsoft og Standard Norge, ser jeg ingen grunn til å forfølge hans påstander om at Microsoft driver med mobbing. Dokumentformatene Open XML og ODF diskuterer jeg derimot svært gjerne med Opera Softwares teknologidirektør.

(mer…)

Read Full Post »

Håkon Wium Lie tar bladet fra munnen og har publisert et svar på Dagbladet. Jeg har ikke til hensikt å besvare hans politiske agenda. Jeg tror det er kjent for de fleste i vår bransje hva Wium Lie mener om Microsoft.

Derimot er hans beskrivelse av selve dokumenthistorien av stor interesse.

(mer…)

Read Full Post »

En av mine hensikter med innleggene har vært å belyse at argumenter mot Open XML har vært alt annet enn tekniske. Mange uttalelser bærer mer preg av kamp mot Microsoft og etter hvert dessverre også mistenkeliggjøring av Standard Norge.

I debatten rundt Open XML og ODF har vi så langt i svært liten grad lyktes med å få en konstruktiv og saklig diskusjon. Dette skyldes blant annet at motstanderne mener at det allerede finnes et dokumentformat og at det dermed ikke er behov for Open XML. Jeg tror bransjen nå er tjent med en erkjennelse av at det vil være minst to dokumentformater i ISO-systemet og at det er helt nødvendig å flytte debatten over mot hvordan disse skal kunne samspille på en god måte.

(mer…)

Read Full Post »

Jeg ser at flere sliter med å åpne docx-filen som jeg posten i mitt forrige innlegg. Noen har også spurt hva er meningen med denne øvelsen. Operas teknologidirektør Håkon Wium Lie klarte heller ikke å åpne filen. Jeg skal forsøke å svare på disse spørsmål i denne artikkelen.

(mer…)

Read Full Post »

Jeg har hatt stor sans for deg – Håkon Wium Lie – for ditt tidligere arbeid i W3C. Du er én av de få norske navn som har vært internasjonalt kjent. Det forplikter og krever stor grad av faglig integritet. Jeg ønsker som mange andre å være stolt av de meritter som Norge kan skilte med i en stadig voksende programvarebransje.

Du hadde en uttalelse til VG-TV onsdag 9. april som jeg synes er oppsiktsvekkende, spesielt sett i lys av vår epost-kommunikasjon i etterkant av ditt intervju med VG-TV.

(mer…)

Read Full Post »

Older Posts »